Friday, August 5, 2011

Monday, August 1, 2011

I Love Mens Suits

I love collecting suits. There are lots of great suits out there and you don't need much to get them. You just need to spend a great deal of time finding suits like wool suits, black suits, and slim fit suits to get them without spending much.

Saturday, May 7, 2011

Monday, January 19, 2009

Isang paghinto

Isang Paghinto

Kinain ko ang ulan
Na bumuhos sa ilalim ng aking long,
Bumili ako ng prutas sa palengke ng gabi
Ngunit ‘di na nakapigil ang langit,
Tila anino na lamang ang mga taong humagip sa akin,
Pauwi, sa isang bangketa,
napasandal ako sa posteng nagsalba sa akin,
Duon hinintay ko ang pagtila,
Habang tiyak nag-aalala sila sa aking
Di nagdala ng cellphone.

Monday, January 12, 2009

Kamas kamas an daramlagon sakuyang ninamitan

Kamas kamas an daramlagon sakuyang ninamitan
Sa pagtukaw ko sa awot,
Pauli, solamente, hali sa lamay nin barkadang piggadan nin hilang,
Dai maginibo an sakong mga bareng tuhod
kundi an magtukaw, maghigda sa daliwawa sa plaza.

An mga ilaw na plos nagluluwas nin enerhiya
Na magneto sa ngiti nin mga nagraralakaw, nagtarambay,
Naghahalat nin sanribong rason
Kun sain mahahanap an tuninong pagka bangui.

Maugma ako na makahiling ki mga buhay,
Nalilingawon ko an harayong kagadanan,
An sakong naghihibing tulak
Na nagaapod nin salabat,
Dai lamang akong kusog na magduman sa simbahan
Kun sain igwang libreng pampahilam nin siklab.

Harani sa mga burak garo muya ko paagihon an bangui,
Pano kun mapagtripan ako nin adik na kutsilyo,
O mabungag nin mga dagit na kamot,
An mga puso nin nagkakalayong kadlangan?
An bilog na bulan,
Habo kong magin pula.

An simbahan sakong likuran sakong pigmaan,
Dakul an tawo sa kapaskuhan,
Misa de gallo,
sakong hinangos patos nin kurab,
an ribok nin kinaban,
pigluway an makusugong salog sakong daghan,
may kasama ako
silensiyong pigtaram nin nagraning aki
na may maationg palad.

sarong aki an nagrani sako
naghahagad nin tabang